De Regels van Het Bezoek 

a. Bezoeken en de beleefdheden ervan

Bezoeken brengt tussen de mensen een gezelliger sfeer en het brengt ze ook dichter bij mekaar. Het vermindert vijanden en vermeerdert vriendschappen. Bezoeken is een goede daad.

b. De manieren van bezoeken

We moeten een geschikt moment uitzoeken buiten de werk- eet- en slaapuren. Wanneer we op bezoek gaan moeten we ons uiterlijk goed onderhouden. vb. ons kleding. Op voorhand verwittigen. Wanneer we aankomen moeten we niet aanvallen. Eerst moeten we stilletjes bellen, glimlachend groeten, eerst toestemming krijgen vooraleer je naar binnen gaat. Dan moet hij selam geven. De gastheer vraagt hoe het met ons gaat?

c. Familiale bezoeken

Het is een verplichting in onze godsdienst en ‘Sila toer Rahim’ genoemd. Vrees voor Allah, en sluit geen einde aan je familiale banden. Mensen die dit doen zullen nooit in de hemel geraken.

Deze bezoeken brengen vriendschap en liefde tussen de families. De band versterkt. Bij een ruzie krijgt de persoon die vriendschap sluit Allah’s zegen.

De familie die achterblijft

Het gezin van de overledene lijdt onder dit verlies en normaal gesproken zorgen familieleden en buren die dagen lang voor voedsel. Deze gewoonte is ingesteld tijdens het leven van de Profeet omdat de gezinsleden vaak te verdrietig zijn om aan koken en eten te denken.

d. Bezoeken bij andere personen

We zouden de oudere mensen in onze omgeving moeten opzoeken, hun hand kussen en vragen hoe het met hen gaat. Hun helpen als ze iets nodig hebben, inkopen doen. Onze Profeet zei: “Een persoon die een oudere mens verzorgt en respecteert, zal Allah die persoon belonen door een mens te schapen die hem later ook zal verzorgen.” Niet alleen door met hen te praten maar ook praktische dingen vb.helpen met zware handtassen, afwassen, poetsen. Het bezoeken van oudere mensen, geeft hen een gevoel dat ze niet alleen zijn. Het geeft hen hoop om te leven.

e. Ziekenbezoek

Het bezoek van een zieke moslimbroeder of zuster is een erg goed werk in de Islam. Het is sterk afgeraden lang bij een zieke te blijven, behalve als die beleefder zelf prijs op stelt. Ook door de zieken worden de dagelijkse gebeden verricht. Sommige critici van de Islam zeggen: “zelfs als ze ziek zijn moeten ze nog bidden.” Maar alleen de moslimzieke weet hoeveel licht en verlichting het gebed hem of haar schenkt. Als een moslim niet in staat is naar de moskee te lopen, bidt hij thuis. Als hij niet kan staan, bidt hij zittend of op zijn zij liggend. Als hij zo ziek is dat hij geen enkele beweging kan maken, kan hij nog een teken met zijn ogen maken op zijn overgave tot Allah aan Hem te tonen.

Als een moslimman of vrouw te ziek is om met water de wassing te nemen, kan men volstaan met de “tayammüm” een symbolische wassing, waarbij men met de handen over schone aarde of een baksteen wrijft, en daarna met de handen over het gezicht en de armen strijkt. Ziekte wordt door moslims beschouwd als een kans om boete te doen voor kleine zonden. De gezondheid komt alleen van God. De dokter geeft een middel, maar de eigenlijke heelmeester is de Schepper zelf. Men zegt ook tegen de zieke: “sjifak Allah” (moge Allah je gezondheid geven). Onze Profeet bezocht zieke mensen in zijn vrije tijd.

a. Men moet de zieke opzoeken, spoedig herstel wensen.

b. De zieke mag de hoop niet opgeven, we moeten ze herinneren dat het een heilige test is.

c. Bidden aan Allah zodat zieke herstelt (snel genezen).

d. Wanneer we de zieke niet gaan opzoeken, toch groeten sturen door de mensen die wel op bezoek gaan. Op bezoeken gaan geeft de mens een rustig gevoel. Door te praten met vrienden vergeet men de problemen in de wereld.

We moeten onze vrienden wel uitkiezen. Het moet gelovige, betrouwbare, propere en mensen met een mooie ethiek zijn.

f. Verplichtingen tegenover de bezoekers

Gastvrijheid is van groot belang in onze godsdienst en mentaliteit. Op dit gebied zijn we wereldberoemd. Ons Profeet zei: “Een gelovige mens moet de bezoekers veel aanbieden.”

De wensen van de bezoekers worden aanvaard door Allah.

De taken tegenover de bezoekers

1. De bezoekers glimlachend verwelkomen, zoveel mogelijk aanbieden.

2. Niet stiekem met een ander praten waar een bezoeker aanwezig is.

3. Niet schreeuwen naar de kinderen.

4. Een bezoeker beschermen op alle gebieden.

5. Bij het vertrek tot aan de deur begeleiden.

De taken van de bezoeker

1. De gastheer bedanken.

2. Niet te lang; blijven, op tijd vertrekken.

3. Geen rare gezichten trekken, het geeft de indruk dat je niet tevreden bent.

4. Wanneer je iets wilt doen moet je eerst toestemming vragen.

5. In een gezegde wordt gezegd: “Een bezoeker eet wat hij krijgt, niet wat hij verwacht.”

g. Het bezoek aan de graven en het bidden voor overledenen

Het is voor moslimmannen en vrouwen een vrome daad graven te bezoeken. Men kan daar bepaalde aanbevolen hoofdstukken van de Koran lezen. De zegening van de gelezen Koran schenkt men aan de ziel van de overledenen.

Hoewel er in de Islam geen aanmoediging bestaat om graven, plaatsen van aanbidding en bedevaart te maken, is dit in de praktijk wel veel gebeurd. Veel moslims bezoeken de graven van overleden heiligen, om Koran voor hen te lezen en in gedachten bij hen te vertoeven.

Het is niet goed bij de graven te zitten uit luiheid, zonder Koran te lezen. Ook is het niet toegestaan de plantengroei op graven te vertrappen, er te slapen, er zijn behoefte te doen, de struiken of bomen te kappen, of gras uit de grond te trekken.

Zolang er vocht in de planten om een graf zit, zijn zij een verzoening voor de doden die eronder liggen.

h.Het ontvamoedig_0ngen van gasten

1. Een Islamitische gastheer dient zijn gasten hartelijke, met een verwelkomende glimlach te ontvangen. Een gast te eren en te vermaken is een Islamitische verplichting.

2. Het is onbeleefd om de gast te vragen een dienst te verlenen.

3. De gast heeft geen uitnodiging nodig om te komen en een aantal dagen te blijven, alhoewel het beter is als de gast van tevoren zijn bezoek aankondigt. De gast mag drie dagen blijven en dient dan te vertrekken.

4. Wanneer het bezoek ten einde is en de gast op het punt van vertrekken staat, dient de gastheer hem naar de buitendeur te begeleiden en hem een goed afscheid te geven.

Bijeenkomst

1. Sociale omgang, alleen om de tijd te doden, dient vermeden te worden. Tijd is een kostbaar goed, dat niet verspild mag worden. In plaats daarvan dient het aan nuttige zaken besteed te worden. Ook dienen vrienden met zorg geselecteerd te worden.

2. Plaatsen om bij elkaar te komen dienen waardig te zijn, zoals huizen en moskeeën, geen straten en markten en dergelijke.

3. De omgang met anderen dient vermeden te worden, als iemands lichaam, kleding of mond slecht ruiken.

4. Na toestemming gevraagd te hebben om binnen te komen en de huiseigenaar begroet te hebben, dient een moslim vervolgens de zittende te begroeten. Hij dient iedereen de hand te schudden, beginnend aan de rechterkant, en te gaan zitten waar hij zich bevindt als hij klaar is.

5. Bij het deelnemen aan een bijeenkomst, dient iemand te gaan zitten waar er plaats voor hem is gemaakt, anders kan hij op elke vrije plaats gaan zitten.

6. Men dient ervoor te zorgen, dat men niemand ertoe verplicht op te staan, om zijn plaats te nemen, zelfs geen kind.

7. Het is niet toegestaan om tussen twee mensen te gaan zitten, tenzij er toestemming voor is gegeven, omdat zij misschien een privé-gesprek hebben of iets vertrouwelijks bespreken.

8. Men dient ervoor te zorgen dat men, als men gaat zitten, niet zijn rug naar iemand toekeert, aangezien dit opgevat kan worden als een vorm van antipathie of gebrek aan respect.

9. Als meer mensen zich bij de groep voegen, dienen degenen die al zitten, plaats te maken voor de nieuwkomers.

10. Als de groepen uit drie personen bestaat, mogen twee van hen niet vertrouwelijk met elkaar praten, met uitsluiting van de derde.

11. Als twee mensen vertrouwelijk met elkaar praten wanneer er een derde bijkomt, dient hij zich niet ongevraagd in hun discussie te mengen.

12. Als er meer dan drie personen aanwezig zijn, mogen twee van hen privé of vertrouwelijk met elkaar praten.

13. Iemands zithouding dient nederig en respectvol voor anderen te zijn.

14. Het is noodzakelijk dat bij elke bijeenkomst aan Allah gedacht wordt, en zegeningen voor zijn Profeet Mohammed (vzmh) gevraagd wordt.

15. Als een moslim hoort, dat andere mensen over iemand praten achter diens rug om, moet hij beleefd proberen hen hiervan te weerhouden, maar als ze doorgaan dient hij zichzelf te verontschuldigen en weg te gaan.

16. Alle geheimen, die mensen vertellen en in een privé-gesprek onthullen, zijn vertrouwelijk en dienen altijd bewaard te blijven.

17. Bijeenkomsten zijn niet aanbevolen na het nachtgebed, tenzij het nodig is voor studiedoeleinden of omwille van een gast.

18. Degenen die zich in een groep, een vergadering of een bijeenkomst bevinden, waar veel lawaai en zinloos gepraat wordt, worden aanbevolen aan het eind van de bijeenkomst en voor het opstaan om weg te gaan, de volgende doe’a te zeggen: “SoebhanekAllahoemma wa bihamdike, esjhadoe en laa ilaahe illa ente, estaghfiroeke wa etoeboe ileyk.” (O Allah, ik getuig van Uw absolute verhevenheid, en prijs U. Ik getuig dat er geen god is behalve U, ik vraag Uw vergeving en wend tot U in berouw)

Zithoudingen

1. De zithouding dient respectvol te zijn voor anderen. Het dient vermeden te worden om de benen te strekken voor anderen, of hoger te zitten dan hen.

2. De schaamdelen dienen altijd bedekt te zijn in welke houding dan ook.

3. Zitten op de grond is de beste houding om te eten. (De zeden in Islam)

i.Op welke uitnodiging mag je niet ingaan?

Je mag niet op bezoek gaan:

1. Bij iemand die zijn brood illegaal (haram) verdient.

2. Op een plaats waar de wetten van de Koran overtreden worden.

3. Op een plaats waar alleen rijke mensen uitgenodigd worden.

4. Bij iemand die gierig is.

3 gedachtes over “De Regels van Het Bezoek 

 1. Salam alaikum broeder,

  Ik wilde even iets corrigeren.
  Het handen kussen van ouderen is geen islamitiche gewoonte. Ik weet dat het binnen vele culturen gewoonlijk is geworden en een teken van respect is, maar onze profeet heeft zelfs nooit zijn hand laten kussen.profeet (vzmh) zegt het volgende:

  “Overgeleverd door Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei dat een man
  aan de Boodschapper van Allah (vzmh) vroeg: `O boodschapper van Allah,
  wanneer een van ons een moeslim broeder of vriend ontmoet, moet hij dan zijn hoofd buigen (als een teken van hoffelijkheid) ? `Hij (vzmh) zei: `’nee’. `De man zei: ‘Moet hij hem omhelzen en kussen?’ Hij (vzmh) zei:’Nee.’ De man vroeg
  vervolgens: ‘Moet hij zijn handen vastpakken?’ Hij (vzmh) zei:”Ja”. (Tiermidie).

  Moge Allah je belonen voor je inzet om kennis over te brengen aan anderen. Mijn tip is wel, probeer bronnen te vermelden zodat mensen zelf kunnen opzoeken.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: